Welkom op dé website over mondfotografie.

Hier vindt u alle informatie van mijn cursus/workshop over mondfotografie.   Mijn naam is Henk Buteijn en in mijn cursus ga ik in op het nut en de noodzaak van mondfotografie en – video in uw praktijk.  Daarbij geef ik advies over aanschaf en gebruik van geschikte fotocamera’s en accessoires.  Als tandarts krijgt u tevens 3 KRT-punten, als mondhygienist(e) 3 KRM-punten.

 

De voordelen van mondfotografie voor uw praktijk:

  • u gaat betere en uniforme foto’s en een (kleine) video maken als toevoeging op uw patiëntendossier.
  • met goed beeldmateriaal kunt u uw behandelplan duidelijk en helder bespreken met uw patiënt.
  • u krijgt een duidelijker beeld van voor en na de behandeling (de behandelaar én de patiënt!)
  • het is voor u een sterk communicatiemiddel naar uw tandtechnieker en verwijzer.